دانلود فایل مقاله بررسی miRNA ها و شناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج و آنالیز مقایسه های آنها با آرابیدوپسیس, ذرت و انگور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی miRNA ها و شناسایی ژن های هدف آنها در گیاه برنج و آنالیز مقایسه های آنها با آرابیدوپسیس, ذرت و انگور :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
احسان محسنی فرد – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد فارسی – هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
امین میرشمسی کاخکی – هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام بخشی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
اMicroRNA ( miRNA) ها یکی از انواع RNA های کوچک درون زاد غیرکد کننده پروتئین می باشند که در تنظیم فرایندهای گوناگون سلولی نقش دارند. همچنین تحقیقات نشان داده که miRNA ها نقش مهمی در پاسخ به تنش های محیطی ایفا می کنند. شناسایی miRNA ها در گونه های مختلف در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق miRNA های گیاه برنج؛ به منظور بررسی خصوصیات ساختار ساقه- حلقه, توالی و ژن های هدف آنها با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین مقایسه های بین miRNA های برنج با آرابیدوپسیس, ذرت و انگور به منظور شناسایی miRNA های حفاظت شده و ژن های هدف آنها انجام شد. نتایج نشان داد که با وجود ساختار ثانویه مشابه, توالی ناحیه ساختار ساقه- حلقه بسیار متنوع بود, با این وجود توالی miRNA بالغ در میان گونه های مختلف مورد بررسی بسیار شبیه بود. همچنین فراوان ترین نوکلئوتید در انتهای 5 مولکول miRNA با طول 20, 21 و 22 اوراسیل و برای طول 24 آدنین بود. miRNA های حفاظت شده در میان چهار گونه مورد بررسی و همچنین یک miRNA های اختصاصی برنج و یک miRNA های اختصاصی تک لپه ها شناسایی شد. ژن های هدف برای تمامی miRNA ها شناسایی شدند که عمده ترین آنها فاکتورهای رونویسی بودند.

لینک کمکی