دانلود فایل مقاله بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان کرمانشاه :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
سارا معیاری – دانشجوی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهریار ساسانی – عضو هیئت علمی بخش اصلاح نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
گودرز نجفیان – عضو هیئت علمی مؤسسه اصلاح نهال و بذر کرج
فیاض آقایاری – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
به منظور بررسی روابط برخی از صفات فنولوژیکی با عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی, با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه اجرا شد. تیمارها شامل ده ژنوتیپ گندم نان (اوروم, پارسی, توس, سرخ تخم, شیراز, قدس, کراس شاهی, کرج 3, گاسکوژن و (DN-11) بودند. در طول فصل زراعی از صفات فنولوژیکی, روز تا بوتینگ, روز تا ظهور برگ پرچم, روز تا گرده افشانی, روز تا خوشه دهی, روز تا مرحله خمیری, روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی, طول دوره پرشدن دانه و عملکرد دانه یادداشت برداری به عمل آمد. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی دار میان ژنوتیپ ها و صفات مورد اندازه گیری بود که نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات مورد مطالعه می باشد. ژنوتیپ DN-11 با متوسط عملکرد 8510 کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان تولید را دارا بود.

لینک کمکی