دانلود فایل مقاله بررسی ایجاد گیاه تراریخته زود گلده اطلسی با انتقال ژن FT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی ایجاد گیاه تراریخته زود گلده اطلسی با انتقال ژن FT :


محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
سونیا خیری – گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, کیلومتر 35 جاده تبریز – آذرشهر
مقصود پژوهنده –
محمد احمدآبادی –

چکیده:
از آنجا که یکی از مشکلات عمده کشاورزی در برخی مناطق زراعی, وجود شرایط محیطی نامساعد برای رشد گیاه میباشد, لذا ایجاد گیاهان سازگار به شرایط نامساعد محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. مثلاً در مناطقی با فصل رویشی کوتاه, ایجاد گیاهان زودگلده باعث در امان ماندن آنها از شرایط نامساعد محیطی میگردد. حتی در مورد گیاهان زینتی و دارویی هم ایجاد چنین صفتی میتواند کاربردهای اقتصادی فراوانی داشته باشد. ژن (FT) FLOWERING LOCUS T القا کننده گلدهی در گیاه آرابیدوپسیس میباشد که در گونه های مختلف گیاهی به طور حفاظت شده وجود دارد و تصور میشود که در انتقال سیگنالهای گلدهی Florigen نقش موثری ایفا میکند. در اطلسی یک نوع همولوگ FT وجود دارد که باعث انگیزش گلدهی در این گیاه میشود. در این تحقی ژن FT آرابیدوپسیس تحت کنترل پروموتور CaMV35S درون وکتور های مختلف به کمک اگروباکتریوم به گیاه اطلسی انتقال داده شد. گیاهان تراریخته پس از گزینش روی محیط انتخابی باززایی و تکثیر شدند. آنالیز مولکولی با استخراج DNA و RNA روی آنها انجام گردید. نتایج PCR روی DNA نشان داد که ژن FT در این گیاهان مستقر شده است. RT-PCR نیز بیان FT انتقال داده شده را در برخی از گیاهان تراریخت ثابت کرد. مشاهدات اولیه حاکی از این است که این گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان تیپ وحشی اطلسی رشد رویشی کوتاهتر داشته و احتمالاً زود گلدهتر باشند. تعمیم این تحقیق در گونه های مختلف گیاهی باعث بدست آوردن گیاهانی با ارزش اقتصادی بالا و سازگار به شرایط محیطی خواهد شد.

لینک کمکی