دانلود فایل مقاله بررسی تاثیرمولفه های ناامنی شغلی برعوامل سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیرمولفه های ناامنی شغلی برعوامل سازمانی :


محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
وحید ضیاالدینی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان وبلوچستان
فاضله حسنی بافرانی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده:
مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی سطوح نا امنی شغلی وتخمین پاسخ به سطوح آن ( ادراک از ناامنی شغلی , عدم رضایت ازناامنی شغلی ورفتارهای ناامنی شغلی) که می تواند به بهزیستی روانشناختی کارکنان, وتمایل به ترک سازمان ورفتارهای خطرپذیرمربوط باشد , انجام گرفته است.اساس داده هامبتنی برتوزیع پرسشنامه با نمونه ای به حجم( 90 نفر) ازپرستاران وبهیاران بیمارستان علی ابن ابی طالب(جامعه موردنظر= 220 نفر) , میباشد.نتایج تحقیق نشان میدهد که نامنی شغلی برتمامی شاخص های مربوط به عوامل سازمانی موثراست ضمن اینکه بیشترین تاثیرآن مربوط به عامل بهزیستی روانشناختی می باشد.

لینک کمکی