دانلود فایل مقایسه الگوریتم یادگیری تقویتی و روش بهینه سازی AVK بر مسأله یک بعدی حرارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه الگوریتم یادگیری تقویتی و روش بهینه سازی AVK بر مسأله یک بعدی حرارت :




نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مسئله انتشار گرما در میله از جمله مسائلی است که می توان روش های مختلف بهینه سازی 1 را بر روی آن پیاده سازی نمود . معمولا مسائل گوناگونی که با آن مواجهیم دارای ماهیت گسسته یا پیوسته می باشند . بر این اساس الگوریتم های مختلف بهینه سازی کلاسیک و هوشمندمطرح شده و اصلاح گردیده اند . روش AVK یکی از روش های گسسته سازی مسائل پیوسته بهینه است که با کمک آن می توان مسائل پیوسته را به مسئله حساب تغییرات هم ارز مسئله اصلی تبدیل کرد و سپس به کمک برنامه ریزی خطی و غیر خطی حل نمو د . از طرفی روش یادگیری تقویتی 3 یکی از روش های هوشمند در حل مسائل گسسته و پیوسته است که با کمک الگوریتم های موجود در آن می توان مسائل گوناگون را با کمک هوش محاسباتی حل نموددر این مقاله برآنیم تا با اعمال دو روش بهینه سازی کلاسیک و هوشمند بر مسئله انتشار گرما در میله که یک مسئله پیوسته است , ضمن تعیین دمای نقاط مختلف میله , نتایج را با یکدیگر مقایسه کرده و کارآیی روش های مذکور را بررسی نماییم

لینک کمکی