دانلود فایل مکان یابی تخلیههای الکتریکی جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده ازسنسور صوتی نوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مکان یابی تخلیههای الکتریکی جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده ازسنسور صوتی نوری :
نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

جایابی تخلیههای الکتریکی جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت از جمله ابزارهای تشخیصی ضروری به منظور مانیتورینگ سلامت عایقهای الکتریکی داخل ترانسفورماتور میباشد. تخلیههای الکتریکی جزئی از جمله نشانههای شکست الکتریکی عایق می- باشند که میتوانند به دلیل اضافه نمودن تنشهای الکتریکی و مکانیکی به عیب گسترش یافته در داخل عایق, موجب خرابی بیشتر آن گردند. بنابراین جایابی صحیح تخلیههای الکتریکی جزئی به منظور نگهداری از ترانسفورماتورهای قدرت, کاهش زمان و هزینههای تعمیرات ضروری است. در این مقاله به ارائه روش نوینی از یک سیستم جایابی صوتی تخلیههای الکتریکی جزئی که شامل آرایهای ازسنسورهای صوتی نورانی بر مبنای اینترفرومتری خارجی Fabry-Perot است, اشاره شده است. این سنسورها که کوچک و از نظر الکتریکی و شیمیائی غیر فعال هستند , قادر به کار در داخل تانک ترانسفورماتور بوده و هیچ گونه تغییری در عملکرد آن نمی دهند. ویژگی فوق که در هیچ یک از تجهیزات آشکارساز موجود در بازار مشاهده نمیشود, موجب اندازهگیری سیگنالهای با دامنه بلندتر گردیده و نیز از خطاهای چند مسیری که ناشی از سرعتهای صوتی متغیر پالس در داخل قسمتهای مختلف ترانسفورماتور است, مصون میباشد.

لینک کمکی