دانلود فایل میراسازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم های چندماشینه با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت pss فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل میراسازی نوسانات فرکانس پایین در سیستم های چندماشینه با استفاده از پایدارساز سیستم قدرت pss فازی :
نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پایدارسازهای سیستم قدرت باید توانایی تولید سیگنالهای پایدارکننده در گستره وسیعی از شرایط عملکرد و اغتشاشات مختلف را داشته باشند پایدارسازهای کلاسیک چون برای نقطه کار خاصی از شرایط عملکرد طراحی می شوند عملکردخوبی درمیرا کردن نوسانات در مقابل اغتشاشات مختلف ندارند لذا برای عملکرد خوب در شرایط مختلف از پایدارسازهای هوشمند استفاده می شود اخیرا منطق فازی به عنوان یک روش طراحی کنترل مقاوم, نتایج رضایت بخش داده است دراین مقاله یک رهیافت سیستماتیک برای طراحی کنترلر فازی ارائه شده است که هدف از آن دستیابی به پایدارساز سیستم قدرت PSS برای بهبود پایداری یک سیستم قدرت دو ناحیه ای چهار ماشینه است

لینک کمکی