دانلود فایل میرایی نوسانات زیرسنکرون از طریق کنترل بهینه خطی با درجه پایداری مقرر شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل میرایی نوسانات زیرسنکرون از طریق کنترل بهینه خطی با درجه پایداری مقرر شده :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین مقاله شیوه ای ابتکاری برای بهبود عملکرد کنترل بهینه خطی به منظور تقلیل اثرات مخرب پدیده تشدید زیرسنکرون در شبکه قدرت ارائه شده است این روش براساس انتقال مقادیر ویژه ماتریس حالت سیستم مورد مطالعه به سمت چپ صفحه مختلط s می باشد نشان داده شده است که کنترلر پیشنهادی براساس این روش یک کنترلر بهینه خطی تعمیم یافته با درجه پایداری مقرر می باشد شیوه کنترلی ارائه شده دراین مقاله برای کنترل نوسانات مخرب زیرسنکرون ناشی از سیستم مکانیکی توربین - ژنراتور بکار گرفته شده است استراتژی پیشنهادی روی مدل IEEE Second Benchmark مورد ازمایش قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از آن از طریق شبیه سازی با روش فیدبک کامل بهینه حالت مقایسه شده است نشان داده شده است که این روش میرایی مناسبتری را برای نوسانات زیرسنکرون ایجاد می نماید.

لینک کمکی