دانلود فایل واکشی مجموعه اقلام تکرار شونده با بکارگیری الگوریتم جستجوی گرانشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل واکشی مجموعه اقلام تکرار شونده با بکارگیری الگوریتم جستجوی گرانشی :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه داده کاوی در بیشتر زمینه های تحقیقاتی کاربرد دارد. همواره محققان سعی بر بهبود الگوریتم های داده کاوی بمنظوراستخراج هرچه سریعتر و با کیفیت تر قوانین دارند. قوانین وابستگی یکی از مهمترین تکنیک های پر کاربرد در این زمینه می باشد که شامل دو مرحله اصل ِ ی کاوش مجموعه اقلام تکرارشونده و تولید قوانین وابستگی با استفاده از مجموعه اقلام مکرر است. گام اساسی در این تکنیکمرحله کاوش اقلام تکرارشونده است. اما اغل ِ ب روش های ارائه شده در این زمینه تنها قادر به کاوش قوانین از مجموعه داده ها با فیلدهای دودویی و یا چندتایی هستند. در نتیجه گسسته کردن مقادیر فیلدهای عددی قبل از کاوشضروری می باشد که مسلما با از دست رفتن اطلاعات مفید از پایگاه داده مواجه می شویم. لذا در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی به نام جستجوی گرانشی, یکروش مناسب برای کاوش مجموعه اقلام مکرر ارائه می دهیم. روشپیشنهاد شده بدون نیاز به داشتن مقدار حداقل ضریب پشتیبان و بدون نیاز به فاز گسسته ساز ِ ی فیلدهای عددی, مناسب ترین فواصل عددی را کشف می کند. سپسبه ارزیابی الگوریتم پیشنهاد شده در مقاله می پردازیم. نتایج حاصل, حاکی از دقت بالا و کارامد بودن این روشاست

لینک کمکی