دانلود فایل وسایل اندازه گیری و آزمون سازگاری الکترومغناطیسی و مقایسه بین روشهای مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل وسایل اندازه گیری و آزمون سازگاری الکترومغناطیسی و مقایسه بین روشهای مختلف :
نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

توجه به ملاحظات تداخل و سازگاری الکترومغناطیسی در طراحی مدارات و تجهیزات تبدیل به امری بسیار مهم شده است و باید تمام جنبه های تداخل و سازگاری الکترومغناطیسی بصورت کامل و درست از همان ابتدا در طراحی مدارها ساخت برد مدار چاپی بسته بندی تجهیزات و قرارگیری سیستم ها در کنار یکدیگر به دقت مورد توجه قرا رگیرد در حقیقت تداخل الکترومغناطیسی به عنوان یک مشکل نگران کننده و قابل توجه از قرن گذشته شناخته شده است ولی اهمیت ان در دو دهه اخیر خود رانشان داده است و فهم کامل تمام ابعاد مشکلات و راه حلهای این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. د رحال حاضر جزئیات و اطلاعات زیادی از جنبه های تئوری تحلیلی و عملی برای شناخت و درک تداخل و سازگاری الکترومغناطیسی در دسترس است اندازه گیری گسیلش الکترومغناطیسی و حساسیت پذیری الکترومغناطیسی از وسایل و تجهیزات دو بخش اصلی از آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی هستند. دراین مقاله به بررسی تجهیزات مورد استفاده در اندازه گیری آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی می پردازیم.

لینک کمکی