دانلود فایل مطالعه رشته های شغلی و طراحی دوره های اموزشی مشاغل صنعت آب و فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه رشته های شغلی و طراحی دوره های اموزشی مشاغل صنعت آب و فاضلاب :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

عصر حاضر دوران احیا ارزش منابع انسانی در سازمان هاست هرچندکمی دیر اما نهایتا با ظهور نهضت روابطانسانی قدر و منزلت انسان به عنوان عنصری فراتر از یک ابزار بر مدیران آشکار گردیده است و امروزه به عنوان محور توسعه یاد می شود به طور کلی ارزش منابع انسانی یک سازمان دیگر محل تردید نیست و به تبع آن روز به روز بر افزایش اعتبار و اهمیت مدیریت منابع انسانی نیز افزوده گردیده است مدیریت منابع انسانی یکی از دانشهای ضروری برای هدایت کارکنان سازمان است مدیریت منابع انسانی به عنوان یک فعالیت اساسی و مهم در سازمان مشمول برقراری رابطه علمی منطبق بر اهداف, مبتنی بر فرایند صحیح و با خروجی مشخص و قابل اندازه گیری می باشد مدیران منابع انسانی وظیفه دارند فعالیت فوق را براساس مدلهایی که عالمانه انتخاب شده اند و براساس برآورد حجم کارها و فعالیتها, وظایف هریک از کارکنان سازمان را مورد شناسایی قرار دهند.

لینک کمکی