دانلود فایل مقایسه تئوریکی تجربی اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی محوری با استفاده از AHP فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه تئوریکی تجربی اولویتبندی قابلیتهای تکنولوژیکی محوری با استفاده از AHP فازی :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر موضوع شایستگی به طور گسترده بین دانشگاهیان و متخصصان مورد بحث قرار گرفته است رویکرد جدید مدیریت استراتژیک تمرکز بر منابعه و قابلیتهای داخلی شرکت است درکوتاه مدت رقابت پذیری شرکت ها به شاخصهای عملکرد و قیمت محصول آنها وابسته است درحالیکه در دوره بلندمدت رقابت پذیری شرکت به توانایی ایجاد شایستگی ها جهت ارائه محصولات پیش بینی نشده بستگی دارد شایستگیها به شرکت امکان میدهد تا از طریق تولید محصولات جدید و توسعه فرایندهای جدید تولید در بازار نسبت به رقبا پیشتاز باشند شرکتهایی که سطح شایستگی تکنولوژی آنها بالاتر است نسبت به دیگر شرکت ها در نوآوری بسیار موفق تر هستند در مقاله حاضر با استفاده از مقایسه تئوریکی برخی تحقیقات تجربی انجام شده در مورد اولویت بندی قابلیتهای تکنولوژیکی محوری با استفاده از AHP فازی به ارائه یک نوآوری تئوریکی برگرفته از نتایج تحقیقات مذکور پرداخته شده است.

لینک کمکی