دانلود فایل نقشه استراتژی برای سناریوهای آینده نقشه استراتژی برای وضعیت موجود و سناریوهای آینده شرکت احیای بافت فرسوده و تاریخی آران و بیدگل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقشه استراتژی برای سناریوهای آینده نقشه استراتژی برای وضعیت موجود و سناریوهای آینده شرکت احیای بافت فرسوده و تاریخی آران و بیدگل :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

نارسایی در مدیریت بافتهای فرسوده علاوه بر نبود نگرش استراتژیک به ساماندهی بافتهای فرسوده ناشی از اجرا نشدن استراتژیهای تدوین شده دراین زمینه است هرچند حلقه گمشده هماهنگ کننده و تداخل فعالیتهای ساماندهی بافت فرسوده به وسیله امر مشارکت در تدوین استراتژی ها به حداقل رسیده و ضمن تبیین بهتر وظایف سازمان های مختلف مدیریت شهری, ارتباطات آنها را تنظیم می کندن اما اگر استراتژی های تدوین شده به وسیله خطوط پیوسته تا اجرا استمرار نیابد باعث اختلال در سازوکار اثرگذاری آنها خواهد شد نگرش استراتژیک به مدیریت بافت های فرسوده ضمن افزایش ظرفیت ها, تبدیل منابع بالقوه به عملکرد بالفعل را بهدنبال دارد. کارت امتیازی متوازن که در ابتدا برای بهبود سنجش عملکرد منابع نامشهود به کار گرفته می شد میتواند ابزار قدرتمندی برای توصیف و پیاده سازی استراتژی های ساماندهی بافت فرسوده باشد.

لینک کمکی