دانلود فایل واگذاری اجرای پروژه های روستایی به پیمانکاران به صورت تجمیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل واگذاری اجرای پروژه های روستایی به پیمانکاران به صورت تجمیعی :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

رویکرد مبتنی بر خلاقیت و جامع نگری می تواند به عنوان یکی از راهکارهای حل مسائل پیش روی بشر قلمداد گردد استفادها ز این تکنیک در رفع مشکلات ناشی از عدم دسترسی به امکانات خاص و متعاقب آن نتیجه گیری مناسب براساس امکانات موجود و محدود از بارزه های مشخص آن می باشد طرحهای منابع آب با توجه به پیچیدگی های خاص خود گاه با کمبود امکانات در جهت اجرای به موقع سریع و اصولی مواجه می شوند که با توجه به تخصیص حجم بالای منابع ارزی به این نوع از پروژه ها هرگونه عقب ماندگی در پروسه اجرا و برنامه زمان بندی تعیین شده میت واند خسارتهای جانی, مادی و زیست محیطی غیرقابل جبران را به دنبال داشته باشد ازا ین رو توجه به رویکردهای مناسب طراحی مدیریتی و اجرایی از نیازهای مهم در طرحهای منابع آب به شمار می روند.

لینک کمکی