دانلود فایل هوش عاطفی مدیران و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش عاطفی مدیران و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاشهای کارکنان معمولی حاصل نمی شود یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند یعنی انها دارای کارکنانی هستند که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند تحقیقات نشان داده که بین هوش عاطفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط مثبتی وجود دارد پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش عاطفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است درانی راستا داده های مورد نیاز برای تحلیل این ادعا با استفاده از پرسشنامه های قابلیتهای عاطفی گولمن و رفتار شهروندی سازمانی از جامعه اماری پژوهش مرکز خدمات حوزه های علمی جمع آوری گردیده است.

لینک کمکی