دانلود فایل ارائه چارچوب مفهومی جهت استفاده از ابزارهای BI در CRM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارائه چارچوب مفهومی جهت استفاده از ابزارهای BI در CRM :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از ITراه های جدیدی برای سازمان ها جهت بهره برداری گسترده از توان ارتباطات با مشتری ایجاد می کند. به منظور بهبود و بهره برداری از ارتباطات با مشتری, ابزار هوش تجاری برای کمک به تمرکز سیستم های CRM روی پشتیبانی تصمیم, جستجوی بازار, بازاریابی هدف, ارائه خدمات به مشتری و همکاری مشتری در ارائه محصولات و خدمات استفاده می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن فاکتور های موفقیت سیستمهای CRM و بکارگیری ابزارهای BI در این سیستمها مدلی تلفیقی جهت دستیابی سازمان به موفقیت در ارتباط با مشتریان و همچنین رضایت مشتریان از محصولات یا خدمات و وفاداری مشتریان به سازمان ارائه شده است. در این مدل از ابزارهای BI همچون تحلیل پوششی داده ها DEA , داده کاوی DM, درخت تصمیم گیری C4.5 و ... با در نظر گرفتن پارامترهای سیستم CRM و متغیرهای مستقل موفقیت در کسب و کار استفاده شده است.

لینک کمکی