دانلود فایل ارائه مدل مفهومی از رابطه هوش سازمانی و تفکر استراتژیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارائه مدل مفهومی از رابطه هوش سازمانی و تفکر استراتژیک :




نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها در محیط های پویا و پر از تغییر و تحول فعالیت می کنند. لازمه حفظ حیات در چنین وضعیتی, ایجاد تغییرات و تحولات مستمر سازمانی است. توانایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای رو به رشد و متغیر محیطی و افزایش قابلیت آن در هماهنگی درونی و سازگاری بیرونی را میتوان با ارتقا هوش سازمانی و به کارگیری آن در فرایند مدیریت استراتژیک به گونه ای که منجر به خلق و ایجاد تفکر استراتژیک گردد می توان جستجو کرد. در این مقاله ابتدا مفاهیم تفکر استراتژیک و هوش سازمانی تبیین و در پایان مدلی از رابطه دومفهوم ارائه می گردد.

لینک کمکی