دانلود فایل از هوش سازمانی تا سازمان هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل از هوش سازمانی تا سازمان هوشمند :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

باتوجه به سرعت فزاینده تغییرات در محیط کسب و کار سازمان برای ادامه بقا و کسب توانایی و ظرفیت لازم برای رقابت با رقبا باید از توانایی ها و قابلیتهای سازمانی خویش آگاه باشد هوش سازمانی از جمله قابلیتهای سازمانی است که توجه به آن از ابعاد گوناگون و توجه به عاملی که سطح هوش سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند میتواند موفقیت سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد دراین مقاله به این امر مهم پرداخته شده است و هوش سازمانی از پنج بعد و عوامل نظیر یادگیری سازمانی , مدیریت اطلاعات, توسعه و بهبود سازمانی و مدیریت دانش تحت عنوان تقویت کننده های هوش سازمانی مورد بررسی قرار گرفته شدند و در نهایت مدلی ارائه گردید که نشان میدهد ارتباط سازنده و متقابل بین هوش سازمانی و تقویت کننده هوش سازمانی زمینه ساز هوشمندی سازمانی است که بقا و موفقیت سازمان در محیط رقابتی را امکان پذیر می کند.

لینک کمکی