دانلود فایل الگویی برای مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم های هوشمند تجاری جهت تهیه کاتالوگ وخرده فروشهای شبکه ای (آنلاین)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل الگویی برای مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم های هوشمند تجاری جهت تهیه کاتالوگ وخرده فروشهای شبکه ای (آنلاین) :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

همچنانکه بیشترخرده فروشها با مشتری محوری وتجارت مبتنی برتفکیک سازی (یا بخش بخش نمودن) رشد می یابند, سیستم های تجارت هوشمند یا BI) ومدیریت ارتباط با مشتری یا CRM or customer relationship management نقشی کلیدی دردستیابی به مزایای رقابت برعهده دارند. در ده سال گذشته,مسئولان صلاحیت دارفرصت بسیار کمی برای دیدار وگفتگو با کارکنان ومدیران سه گروه مختلف مدیریتی درشرکتهای جداگانه فینگرهات که فناوریهای مختلف اطلاعاتی را برای شرکتهای خود تجربه نموده اند,داشته اند. زمانی که اولین شرکت فینگرهات درسال هزاروصد ونود وهشت درکارخود به اوج رسید,حدود دویست تحلیلگر وچهل متخصص آمارپایگاههای داده ای data base راکه به پیش بینی الگوهای خرید ورفتارهای اعتباری کمک کنند, ذخیره نمودند. اطلاعات ذخیره ای وتجارت هوشمند به الگوهای خرید نقدی وفوری فینگرهات,ارائه پیشنهاداتی جهت فروش تولیدات به مشتریان حقیقی وارتباطات آموختنی یا قابل یادگیری با مشتری کمک نمودند. تا سال هزاروصدونودوهشت,فینگرهات دومین خرده فروش بزرگ درایالات متحده با درآمد نزدیک به دو میلیارد دلار بود. با این حال, پس از متمرکز شدن فینگرهات حاصل در سال هزاروصد ونودونه ویارانه ای شدن آن,شبکه فینگرهات گرفتارنقایص بزرگی شد وسرانجام منحل گردید. درایت شرکت جدیدتجارت مستقیم فینگرهات, تحت نظر یک گروه تازه مدیریتی درسال دو هزار و دو احیا گردید ودرآن هنگام به موفقیت مجدد نایل آمد. چه چیز درست وچه چیزغلط بود؟ این مقاله عوامل موفقیت سیستم های تجارت هوشمند ومدیریت ارتباط با مشتری را نتیجه می گیرد و بحثی درمورد درسهای یادگرفته شده دارد.

لینک کمکی