دانلود فایل انطباق سامانه های اطلاعاتی مدیریت با ویژگی های محیط برنامه ریزی سازمان و تاثیر آن بر ابعاد کارایی سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل انطباق سامانه های اطلاعاتی مدیریت با ویژگی های محیط برنامه ریزی سازمان و تاثیر آن بر ابعاد کارایی سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در جستجوی تحقیقاتی است که در جهت افزایش کارایی و مطالعه تطبیق ی سامانه های اطلاعات مورد استفاده در سازمان ها انجام گرفته اند .هدف اصلی ,معرفی چهارچوبی کلی برای ارزیابی سامانه اطلاعات, هم چنین ارایه برخی مدل های تبیینی از دور نمای کارآیی سازمان , رضایت مندی کاربران و اصول مدیریت داده ها است.

لینک کمکی