دانلود فایل اولویت بندی و وزندهی ابعاد هوش سازمانی درسازمانهای دولتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اولویت بندی و وزندهی ابعاد هوش سازمانی درسازمانهای دولتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه با اطمینان کامل می توا ن ادعاک رد که استفاده از راه حل هوش سازمانی م ی تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید این راه حل این امکان را به سازمان ها میدهد تا با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نماید دراین پژوهش تلاش شدها ست تا با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و به کمک جامعه آماری کارکنان شرکت های دولتی تهران ابعاد هوش سازمانی را اولویت بندی و وزندهی کرده تا سازمان ها بتوانند برای دستیابی به این مزیت رقابتی به شکلی موثرتر و کاراتر عمل کنند.

لینک کمکی