دانلود فایل ویژگی ها و رویکردهای مطلوب معماری هوش کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ویژگی ها و رویکردهای مطلوب معماری هوش کسب و کار :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به گستردگی کسب و کار سازمان ها نیاز دارند تا بتوانند براساس ویژگیهای خود رویکرد مناسبی برای سیستمهای هوش کسب وکار بیابند و تحلیل های هوش کسب وکار نیاز به اطلاعات ساختاریافته و غیرساختاریافته دارد و با توجه به ماهیت و حجم بالای اطلاعات بصورت غیرساختاریافته ممکن است این تحلیل ها را با مشکلاتی مواجه نماید از طرفی با ظهور امکاناتی نظیر پایگاه داده تحلیلی داده کاوی پردازش تحلیل برخط پایگاه داده تحلیلی خرد برنامه ریزی منابع سازمانی و روشهای نوین هوش تجاری درک درست از جایگاه هرکدام از این ابزارها و امکانات در فرایند تحلیل می تواند ما را در بکارگیری مناسب از هوش تجاری یاری نماید این مقاله سعی دارد تا ویژگیهای معماری هوش تجاری و چگونگی بکارگیری آن را در کسب و کار تشریح نماید

لینک کمکی