دانلود فایل هوش تجاری عنصری حیاتی در اثربخشی استراتژی های کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش تجاری عنصری حیاتی در اثربخشی استراتژی های کسب و کار :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آن سازمان هایی که می دانند چگونه بایستی اطلاعات را کسب, توزیع و مدیریت کنند, رهبران صنعت خود خواهند بود.امروزه کمتر سازمانی است که در محیط رقابتی کنونی از استراتژی های کسب و کار بهره نبرد. هوش تجاری یکی از ابزارهای قدرتمندی است که امکان استفاده از داده های دقیقی که حاصل بررسی های خارجی و داخلی است, را فراهم می سازد. با توجه به رقابتی بودن محیط استراتژی هایی می توانند موثر باشند که بر اساس اطلاعات کسب شده از محیط داخلی و خارجی تنظیم شده باشد. این مقاله به بررسی نقش هوش تجاری درتنظیم استراتژی کسب و کار می پردازد. نتایج نشان می دهد هوش تجاری یکی از متغیرهای اثرگذاری است که دقت تصمیم گیرندگان وا طلاعات رادر مرحله تجزیه و تحلیل داده ها که یکی از مراحل استراتژی است افزایش می دهد

لینک کمکی