دانلود فایل هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین نوشتار آثار مبتنی که هوش تجاری BI=Business Intellegence بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شدهاست و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی براساس سرعت در تحلیل اطلاعات بهمنظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است دراین مقاله دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف ان ضمن معرفی تکنیکهای عمومی مورد بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی