دانلود فایل هوش سازمانی و سنجشآن در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش سازمانی و سنجشآن در سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مقاله به دنبال بررسی مفهوم هوش سازمانی است برای بحث پیرامون هوش سازمانی از دیدگاه های مطرح شده و تحقیقات انجام شده نظیر تئوری گیدنز و مدلدلتری استفاده شدها ست هوش سازمانی درزمینه های زیادی از جمله یادگیری سازمانی خود تنظیمی مدیریتی و سنجش عملکرد سازمانی کاربرد دارد این مقاله بر نیاز به درکجامع تری از هوش درسازمان ها و توسعه هوش سازمانی تاکید می نماید و به مدیران کمک می کند تا هوش سازمانی را عملیاتی و ارزیابی نمایند

لینک کمکی