دانلود فایل هوش هیجانی, حلقه گم شده در اثربخشی و کارایی سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوش هیجانی, حلقه گم شده در اثربخشی و کارایی سازمان ها :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اثربخشی سازمانی از جمله معیارهای حائز اهمیت در بررسی توانمندی های سازمان ها می باشد. با افزایش این ویژگی, توانمندی سازمان افزایش یافته و در نتیجه دستیابی کامل به اهداف سازمان امکانپذیر می گردد. شناخت عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی برای افزایش سطح این ویژگی و نیز افزایش کارایی سازمان امری ضروری به نظر می رسد؛ یکی از این عوامل, هوش هیجانی می باشد که در ارتقا دو ویژگی مذکور نقش بسیار موثری دارد. هوش هیجانی عبارتست از توانمندی در مدیریت احساسات فردی و در نتیجه اجتماعی. بنابراین شناخت ابعاد این عامل مهم و معیارهای بررسی سطح ان در افراد میتواند در ارتقا اثربخشی سازمانی موثر واقع شود. در این مقاله با بررسی اهمیت و جایگاه هوش هیجانی, ضمن پرداختن به ابعاد و اجزا هوش هیجانی به ارائه راهکار برای ارتقا اثربخشی و کارایی سازمان پرداخته شده است.

لینک کمکی