دانلود فایل هوشمندی جمعی در سازمان با الهام از الگوریتم جمعیت مورچگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوشمندی جمعی در سازمان با الهام از الگوریتم جمعیت مورچگان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یک مثال ساده از رفتار جمعی هنگامی است که افراد برای رسیدن به یک هدف نهایی همکاری می کنند . این روش مؤثرتر از زمانی است که افراد جداگانه عمل کنند . رفتار جمعی را می تو ان به صورت مجموعه ای سازمان یافته از موجوداتی تعریف کرد که با یکدیگر همکاری می کنند . در کاربردهای محاسباتی رفتار جمعی از موجوداتی مانند مورچه ها الگو برداری می شود. استفاده از الگوریتم های ابتکاری در حل مسایل بهینه سازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . در این مقاله, الگوریتم جمعیت مورچگان باینری و بهینه سازی کلونی مورچه برای استفاده در حل مساله انتخاب ویژگی بکارگرفته شده است .

لینک کمکی