دانلود فایل هوشمندی کسب و کار: نقشه راه و تیمهای پروژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هوشمندی کسب و کار: نقشه راه و تیمهای پروژه :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پروژه های هوشمندی کسب وکار مجموعه ی گسترده ای از فرایندها فعالیت ها تخصص ها و تکنولوژی های گوناگون را دربرمیگیرد که نقشه راه مدیران و تیم های همکار درپروژه را درچارچوبی مشخص بهسوی موفقیت هدایت می کند نقشه ارایه شده درقالب 6 مرحله ومجموعا 16 گام و با توجه به تخصصهای لازم درهرگام به معرفی ساختار تیم های فعال در پروژههای کسب و کار پرداخته و راهی روشنرا پیش روی تیم ها در پروژه قرار میدهد

لینک کمکی