دانلود فایل نحوه تحقق پذیری مدیریت محدوده در صنعت ساخت و ساز کشور(نمونه موردی :نظام ساخت و ساز تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نحوه تحقق پذیری مدیریت محدوده در صنعت ساخت و ساز کشور(نمونه موردی :نظام ساخت و ساز تهران) :
نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه شهرهای ایران به ویژه شهر تهران با چنان مسائل پیچیده و گسترده ای در جریان هدایت و گسترش خود مواجه هستند که با روشهای معمول و مرسوم تهیه طرحهای توسعه شهری مانند طرح جامع و طرح تفضیلی و غیره قابل حل نمی باشد و براین اساس ضرورت بازنگری در روشهای برنامه ریزی و طرح ریزی و ساماندهی عملیات توسعه شهری بیش ا ز پیش مشخص می گردد با وجود تلاش و زحمات بسیاری که مدیران و دست اندرکاران طرحهای معماری و شهرسازی کشیده اند اما توفیقات چندانیدر شاخصه ها و معیارهای موفقیت نظیر کنترل محدوده حاصل نشده است پراکندگی, چندگانگی مراکز تصمیم گیری موازی کاری برخی دستگاههای دخیل تداخل وظایف مراکز اجرایی و مدیریتی عدم تطابق الگویهای طرحهای شهری مورد استفاده با شرایط و مقتضیات کشورمان از جمله مواردی هستند که شرایط نامطلوبی در نظام ساخت و ساز را ایجاد می کنند.

لینک کمکی