دانلود فایل مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفانهای گردوغبار منطقهمورد مطالعه : دشت یزد - اردکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفانهای گردوغبار منطقهمورد مطالعه : دشت یزد - اردکان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که اثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد یکی از مخاطرات طبیعی که هرساله سبب خسارتهای زیادی دری مناطق خشک و بیابانی جهان و ایران می شود توفانهای گردوخاک است به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان این کشو ردائما در معرض سامانه های گردوغبار محلی و همدیدی قرار می گیرد استان یزد و دشت یزد اردکان نیز به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و نزدیکی به بیابانهای کشورهای مجاور همواره در معرض سامانه های گردو غباری متعدد و این پدیده مخرب است لذا شناخت بیشتر پدیده مزبور می تواند گامی موثر درکاهش اثرات مخرب آن دراین منطقه از کشور باشد دراین تحقیق با استفاده از داده های دما, رطوبت, فشار, دید افقی, سمت و سرعت باد و ابر ایستگاه همدیدی یزد و نقشه های همدیدی سطح زمین و سطوح فوقانی جو, توفانهای گردوخاک دشت یزد - اردکان در 11 دوره انتخابی نمونه در طول سالهای 1991 تا 2003 مورد بررسی قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان میدهد که بیشتر توفانهای گردوغبار دراین دشت در ساعتهای بعدازظهر و در ماه مه رخ می دهند و بادهای شدید آن عمدتا از سمت غرب تا شمال غرب می وزند.

لینک کمکی