دانلود فایل معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

از بهم خوردن تعادل خاک , پوشش گیاهی , هوا و اب در مناطق دارای اقیم خشک و استمرار این شرایط باعث نابودی کامل توان بیولوژیک اراضی از بین رفتن شرایط مساعد زندگی و افزایش مناطق ناخوشایند بیابانی خواهد شد. در حقیقت پیدا شد دوران های خشکی و بروز پدیده های اقلیمی خاص از یکسو و افزایش ناگهانی جمعیت و بهره برداری های ناصحیح از منابع آب و خاک از سوی دیگر به پدیده بیابان زایی در کشورمان دامن زدها ست فرسایش بادی و هجوم ماسه های روان به تاسیسات اقتصادی و منابع زیستی یکی از مهمترین مصادیق بیابان زایی در کشور محسوب می گردد و هرساله طوفانها ی گردوغبار حاصله از آن خسارتهای مالی و جانی را به جا م یگذارد لذا مبارزه با فرسایش بادی از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد از میان روشهای گوناگون مهار بیابان زدایی که در کشورهای گوناگون تجربه شدهاست روش مهار و کنترل بیابان زدایی با استفادهاز گیاهان سازگار با این محیط مناسب ترین و بهترین روش به حساب می اید در روشهای احیا به کمک پوشش گیاهی می بایست از گیاهانی استفاده شود که در برابر شدت عوامل بیابان زایی از جمله تبخیر شدید درجه حرارت بالا , بارش کم و وزش باد مقاومت و سازگاری داشته باشند. از جمله مزیت روش بیولوژیکی در احیای اراضی خشک و بیابانی و جلوگیری از گسترش این اراضی مسئله پیشگیری در این روش است که باعث اصلاح و بهبود سایر پارامترهای اکوسیستم های بیابانی و خشک می شود. ن

لینک کمکی