دانلود فایل معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی مناطق بحرانی طبس مطالعه کانونی بحرانی دهشوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی مناطق بحرانی طبس مطالعه کانونی بحرانی دهشوار :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شرایط اقلیمی خشک و بیابانی کمی پوشش گیاهی وخشکی سطح خاک در اکثر طول سال شرایط را برای فرسایش باد فراهم می نماید بنابراین بایستی درجهت حفظ پوشش گیاهی موجود و توسعه گونه های سازگار اقدام نمود. منطقه طبس در خشک ترین قسمت فلات مرکزی ایران واقع شده که جز مناطق بیابانی محسوب می شود در سالهای اخیر با بروز خشکسالی های پی در پی فرسایش بادی در بعضی نقاط منطقه از جمله روستای دهشور واقع در 20 کیلومتری شمال طبس فعال شده و سطح قابل ملاحظه ای را به صورت منطقه برداشت و رسوب شامل شده است البته دراین منطقه اشکال قابل ملاحظه تپه های ماسه ای مشاهده نشده و بیشتر ماسه های حمل شده در سطح زمین پخش شده و منطقه رسوب به صورت ماسه زار و پهنه های ماسه ای می باشد دراینتحقیق در قالب طرح بررسی سازگاری گونه های مرتعی مناسب در منطقه طبس چهار گونه شاخص مرتعی شامل شور جنوبی, اشنیان , رمس و قره داغ انتخاب شده و به تعداد 50 پایه کشت و به عرصه احیا و اصلاحی دهشور انتقال یافت.

لینک کمکی