دانلود فایل مقایسه و بررسی روند خشکسالی و وقوع گردوغبار مطالعه موردی: شهرستان لار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه و بررسی روند خشکسالی و وقوع گردوغبار مطالعه موردی: شهرستان لار :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ایران یکی از کشورهایی است که در کمربند فرسایش بادی و ابی واقع شده است فرسایش بادی و مسئله گردوغبار یکی از مهمترین معضلات در مناطق خشک و نیمه خشک است وجود خشک سالی به شکل گیری این پدیده کمک می نماید لارستان یکی از شهرستانها ی استان فارس با آب و هوای گرم و خشک می باشد که در معرض دو پدیده خشکسالی و گردوغبار قرار دارد لذا لازم است که رابطه بین این دو پدیده مورد بحث قرا رگیرد به همین منظور ازروش مقایسه ای بین دو شاخص خشکسالی SPI و شاخص تعداد روزهای توفانی DDI استفاده شدها ست نتایج حاکی از آن است که با وجود خشکسالی, گردوغبار روندی تقریبا ثابت داشته است که نشان دهنده توقف فعالیتهای مخرب انسانی در منابع طبیعی و کاررا بودن اقدامات بیابان زدایی و توسعه فضای سبز در محدوده شهرستان لار است.

لینک کمکی