دانلود فایل منشا یابی رسوبات بادی منطقه دشت کاربردسیر در استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل منشا یابی رسوبات بادی منطقه دشت کاربردسیر در استان کرمان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شناخت نقاط برداشت یا منشا تپه های ماسه ای مهمترین و اصولی ترین راه مبارزه با فرسایش بادی می باشد با شناسایی این مناطق می توان عملیات کنترل و مبارزه را از مناطق اخیر شروع نمود. دراین تحقیق برای منشا یابی رسوبات بادی در منطقه مورد مطالعه از روش منشا یابی تپه های ماسه ای درایران که یک روش جامع و کاربردی در تعیین بررسی منشا رسوبات بادی میباشد استفاده به عمل آمده است. این روش بطور کلی دارای دو مرحله جهت یابی و مکان یابی مناطق برداشت می باشد. برای تعیین قطاع یا جهت اصلی نقاط برداشت از اطلاعات و تجارب ساکنین منطقه, مقایسه عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در دوره های زمانی مختلف و مطالعه مورفولوژی عمومی وواحدها تپه های ماسه ای و تعیین درجه رسوبگذاری و در آخر انالیز و مطالعه بادهای منطقه استفاده شد. نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه های محلی و کسب اطلاعات محلی از روستاهای مختلف منطقه دشت کاربرد سیر حاکی از بادهای غالب و فرساینده جنوب غربی و غربی می باشند. عمده ترین بادها و با شدتهای بالا که باعث طوفانهای ماسه ای شدید می شوند از اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت شروع به وزیدن کرده و باعث شدت فرسایش بادی و خسارت به منابع زیستی و اقتصادی می شوند.

لینک کمکی