دانلود فایل نقش درختان به عنوان بادشکن در کنترل فرسایش بادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش درختان به عنوان بادشکن در کنترل فرسایش بادی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق روش کنترل بیولوژیک فرسایش بادی آمده است کشت نهال نوعی از این روش است . از عوامل موثر در طراحی بادشکن ها بررسی ارتفاع ,طول ,عرض یاضخامت, تراکم و فاصله بادشکن ها ضروری است . در اینجا از روشهای سیستماتیک بیولوژیکی برای تثبیت تپه های شنی صحبت می شود که میتوان به روش نثبیت بدنه و برش نوک قله تپه شنی و روش تقسیم تپه های شنی بزرگ به قطعات کوچکتر و روش متوقف کردن پیشانی تپه و کشیدن قسمتهای بالایی به پشت تپه اشاره نمود و در پایان به مزایای ایجاد بادشکن درختی درکنترل بیولوژیک اشاره می شود

لینک کمکی