دانلود فایل نقش فرهنگ سازی و مشارکت مردمی در کنترل فرسایش بادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش فرهنگ سازی و مشارکت مردمی در کنترل فرسایش بادی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

فرسایش خاک یکی از موانع مهم برای دستیابی به توسعه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد دراین میان اهالی مناطق مختلف عامل مهمی هستند که می توانند به عنوان محور برنامه ریزیها و درواقع خط مقدم حرکت به سوی مدیریت اراضی برای جلوگیری از فرسایش ان بود و نهایتا موجب توسعه پایدار شوند. همکاری مردم با مسئولین و برنامه ریزان امور تعیین کننده میزان موفقیت برنامه های پی ریزی شده است دراین تحقیق با استفاده ا زمطالعات اسنادی بررسی های کتابخانه ای مراجعات سازمانی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی, و سایتهای مختلف اینترنتی, اطلاعات مناسبی جمع آوری گردید. نتایج حاکی از آن است که با اطلاع رسانی موثر از طریق کانالهای مختلف می توان اگاهی اهالی مناطق را بالا برد که نتیجه آن از بین رفتن خلا بین ذهنیت اهالی و اهداف برنامه ها و اجرای دقیق و موثر برنامه های مدیریتی وجلوگیری از فرسایش خاک می باشد.

لینک کمکی