دانلود فایل بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد به یادگیری سیار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد به یادگیری سیار :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با افزایش نمایی حجم اطلاعات و عوامل تسریع کننده در فرایندهای زندگی, قابلیت هدایت, دسترسی, اعتبار و به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان مهارت های اصلی در محیط های پیچیده به حساب می آید, که بر تمام جنبه های زندگی افراد, از رقابت در محل کار گرفته تا انجام فعالیت های شخصی در تعطیلات, فعالیت های اجتماعی و بهبود پروژه های شخصی, اثر گذار خواهد بود. با پیشرفت هایی که در تکنولوژی های سیار بی سیم بوجود آمده,زمینه ی پا به عرصه نهادن نسلی نوین از آموزش, با نام (یادگیری سیار) از طریق تکنولوژی سیاربی سیم, فراهم گردیده است. یادگیری سیار, بواسطه بکارگیری تکنولوژی سیاربی سیم به یادگیران اجازه می دهد تا به اطلاعات و موادیادگیری از هر مکان و زمانی دسترسی داشته باشند. بنابراین یادگیران می توانند بر اینکه چه هنگام, و از چه موقعیتی یاد بگیرند, کنترل داشته باشند. هدف از این تحقیق دانلود فایل بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد به یادگیری سیار است. این تحقیق از نظر ماهیت, از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان رشته ی کامپیوتر و عمران دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که نگرش دانشجویان رشته عمران نسبتاً منفی و نگرش دانشجویان رشته کامپیوتر نسبتاً مثبت است. هر دو گروه فقدان زیر ساخت های مناسب را به عنوان مهمترین مشکل و سهولت دسترسی در هر مکان و هر زمان را به عنوان مهمترین مزیت یادگیری سیار عنوان کردند.

لینک کمکی