دانلود فایل پارک های علم و فناوری گذرگاهی برای تحقق فعالیت های پژوهشی: موردکاوی استان سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پارک های علم و فناوری گذرگاهی برای تحقق فعالیت های پژوهشی: موردکاوی استان سمنان :


تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در دنیای پر رقابت امروزی جوامعی می توانند ادامه حیات بدهند که از مکانیزم های دائمی برای درون زا شدن توسعه به نحو مطلوبی برخوردار باشند. این مکانیزم ها باید به گونه ای طراحی شوند که مسیر بومی سازی تحقیقات در هر جامعه و به کارگیری نتایج آن روشن و مورد توجه خاص قرار گیرد. در این زمینه اولین گام نهادینه کردن فرهنگ تحقیق در سازمان ها می باشد که در این مسیر انتخاب ساختارهای محوری در امر تحقیقات از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مؤثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش مدار و ایجاد ثروت و در نتیجه اشتغال زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده اند. جایگاه پارک ها با توجه به نیازها و تنگناهای موجود در هر کشور مشخص گردیده و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در کشور ما با توجه به ویژگی های خاص ساختاری, قانونی, علمی, صنعتی و در راستای همکاری هر چه بهتر و کاراتر دولت, دانشگاه و صنعت, پارک های فناوری و مراکز رشد باید چه نقشی در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی کشور ایفا نمایند؟ در این مقاله, پارک علم و فناوری استان سمنان را در حوزه پژوهشی بررسی نموده ایم و با استناد به آمارهایی که از میزان پذیرش و جذب شرکت های فناور از آغاز فعالیت پارک و پذیرش اولین شرکت فناور در این پژوهش کسب کردیم, نقش و جایگاه پارک علم و فناوری سمنان را در اعتلای فرهنگ پژوهش منجر به فناوری مورد ارزیابی قرار دادیم

لینک کمکی