دانلود فایل تاثیر آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری آموزشی بر رشد اقتصادی جوامع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری آموزشی بر رشد اقتصادی جوامع :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در بررسی رشد و توسعه اقتصادی جوامع همواره به سرمایه های فیزیکی و تعیین عوامل آن در رشد اقتصادی معطوف بوده است و نقش و جایگاه سرمایه انسانی و آموزش و پرورش نیروی متخصص انسانی در رشد و توسعه پایدار جوامع در تحلیل آنها هیچ جایگاهی نداشت . بعد از دهه 1950 بود که تغییرات کیفی در نیروی کار به صورت مهارت ها و تخصص های ناشی از سرمایه گذاری در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی مطرح و به تدریج مفهوم سرمایه انسانی , اهتمام به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی جوامع در تحلیل های اقتصادی به نحوی شایسته مورد توجه قرار گرفت . نتایج تجربه و مطالعات کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که آموزش ارتباط نزدیکی با رشد اقتصادی دارد و عدم توجه به تحقیق و توسعه و نادیده گرفتن تاثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر, از مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است .

لینک کمکی