دانلود فایل تعامل در آموزش الکترونیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعامل در آموزش الکترونیکی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رشد سریع و روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به دگرگونی عرصه های مختلف زندگی بشر از جمله نظام های آموزشی گردیده است. با مطرح شدن آموزش الکترونیکی به عنوان نمودی از نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه آموزش و فرایند یاددهی- یادگیری, مفهوم تعامل در فرایند آموزش و یادگیری نیز دچار تحولات گسترده ای شده است .تعامل وقایع دو سویه ای است که حداقل به دو شئ و به دو عمل نیاز دارد. تعامل زمانی اتفاق می افتد که این اشیا و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. ویژگی اصلی و اساسی آموزش الکترونیکی علاوه بر دسترسی آسان به اطلاعات, ویژگی ارتباطی و تعاملی آن است که از نقطه نظر فلسفی مبتنی بر دیدگاه ساختن گرایانه و مشارکتی است. محیط های یادگیری ساختن گرا به گونه ای سازماندهی می شوند که فرصت کافی برای یادگیرندگان برای تعامل با همکلاسی ها, معلمان و سایر عوامل آموزشی فراهم آید. بدون برقراری تعامل نه تنها یادگیرندگان انگیزه ای برای ادامه دوره در خود نمی بینند, بلکه یادگیری نیز به وقوع نمی پیوندد. اما بحث تعامل در محیط آموزش الکترونیکی بسیار پیچیده تر از آموزش سنتی است. همین نکته کافی است تا متخصصان آموزش را وادارد تا بیشتر از پیش به مسأله تعامل در محیط آموزش الکترونیکی بیاندیشند. در این راستا در مقاله حاضر انواع تعامل, چگونگی تعامل و ابزار های دانلود فایل تعامل در آموزش الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی