دانلود فایل تعامل در محیط های آموزش بر‏خط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعامل در محیط های آموزش بر‏خط :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

تعامل مهم‏ترین معیار انتخاب رسانه مطلوب برای انتقال مطالب در آموزش‏های الکترونیکی است. آثار نوشته شده در زمینه روش های مورد استفاده در آموزش‏ بر‏خط بر تعامل تاکید زیادی دارند. در محیط آموزش‏ بر‏خط می‏توان منابع متفاوت را با یکدیگر ترکیب کرد و از طریق همکاری و مشارکت, فعالیت‏های چندگانه را یک کاسه و هماهنگ کرد. برای اینکه آموزش‏های الکترونیکی مؤثر واقع شود, تعامل برخط در طراحی برنامه های آموزشی, امری الزامی است. مطالعات نشان‏‏داده که در صورت برقراری تعامل از سوی نظام و در دسترس بودن مربی, یادگیری دانشجویان بیش‏تر خواهد بود و رضایت آن‏ها از این تجربه نیز بیش‏تر است. تعامل با توجه به بهبود عملکرد, تولید دانش, ارتقا کیفیت و رضایت دانشجویان, عنصری حیاتی است, همچنین تعامل به یادگیرندگان در فراگیری متن مورد مطالعه کمک می‏کند. در این مقاله نخست به بررسی نقش و ضرورت تعامل در آموزش برخط پرداخته می‏شود. سپس انواع و سطوح تعامل در محیط‏های یادگیری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در پایان نیز نظریه فاصله تعاملی مور تبیین و تشریح می‏شود.

لینک کمکی