دانلود فایل تعامل مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی راهکاری جهت توانمندسازی سرمایه انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعامل مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی راهکاری جهت توانمندسازی سرمایه انسانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین حوزه های مدیریتی درسازمانهای امروزی می باشد. چرا که با عظیم ترین و بی نظیرترین سرمایه های سازمانی, یعنی سرمایه انسانی سروکاردارد. شاید مهمترین رسالت مدیریت منابع انسانی هدایت سرمایه های انسانی سازمان درجهت افزایش بهروری باشد. توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای افزایش بهروری سازمانی مطرح است. الگوها و فرآیندهای بسیاری درحوزه ی توانمند سازی بیان شده اند که نقش آموزش کارکنان, نقطه عطف این الگوها می باشد چرا که افزایش دانش, مهارت و نگرش مورد نیاز سازمان از آموزش صحیح و اصولی, برمبنای روشها و استاندارهای علمی محقق می شود. درنتیجه مدیریت آموزشی به عنوان بازویی نیرومند به مدد مدیران منابع انسانی آمده و باافزایش دانش, مهارت و نگرش پرسنل سازمان, توانمندسازی کارکنان را به منصّه ظهور می رساند. مطالب بسیاری درحوزهای مدیریت منابع انسانی, مدیریت آموزشی و توانمند سازی کارکنان نوشته شده است که هریک ازجنبه ای خاص به حوزه های ذکر شده نگریسته اند دراین مقاله سعی برآن است که هر سه موضوع مورد بحث دریک پیوستار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و این موضوع مورد تاکید قرار می گیرد که اگر مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش هم پوشانی ارزشی داشته باشند توانمند سازی کارکنان ماحصل طبیعی تعامل این دو فرآیند خواهد بود.

لینک کمکی