دانلود فایل توسعه شایستگی های مدیران آموزش عامل بهبود عملکرد برنامه های آموزشی در محیط های استراتژیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل توسعه شایستگی های مدیران آموزش عامل بهبود عملکرد برنامه های آموزشی در محیط های استراتژیک :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

برای اینکه یک مدیر در یک حوزه خاص مدیریتی عملکرد موفقی داشته باشد و شایسته قلمداد شود, می بایست شایستگی های مورد نیاز آن حوزه را که بر اساس معیارها و ضوابط از پیش تعیین شده تعریف گردیده اند در اختیار داشته باشد. در این مقاله, درباره شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز مدیران آموزش بحث می شود. در ابتدای مقاله, توسعه استراتژیک مدیران در قالب مفاهیم (مهارت) و شایستگی) تشریح گردیده و درباره چهار سطح از شایستگی ها [شخصی, دانشی,اجتماعی و روشی] که می بایست واجد آن باشند بحث می شود و برای ارزیابی آن, شیوه ای نظام مند معرفی می گردد. در ادامه, مهارت های مورد نیاز مدیران آموزش [فنی, انسانی و ادراکی] بعنوان یکی از اجزای اصلی ایجاد شایستگی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و راه های دستیابی به آن بررسی می شود

لینک کمکی