دانلود فایل توسعه یادگیری های سازمانی از طریق آموزش های شبکه‌ایWBT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل توسعه یادگیری های سازمانی از طریق آموزش های شبکه‌ایWBT :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در عصر حاضر که پیشرفت های چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات, موقعیتی را فراهم ساخته که یادگیری های سازمانی را به سمت خودآموزی سوق داده است, باید پذیرفت که راهبرد مناسب برای مدیریت آموزش سازمان ها, دگرگونی در سیاست ها است. با توجه به اهمیت عنصر دانایی در برنامه های توسعه ملی, آموزش های تحت شبکه به عنوان گزینه‌ای مناسب برای تقویت بنیان دانشی و نیز توسعه موزون آموزش های سازمانی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد,امابه دلیل روشن نبودن مفاهیم اساسی و وجود رویکردهای متفاوت به این موضوع و نیز فراهم نبودن سازوکارهای لازم, اجرای مؤثر این مهم تا کنون میسر نگردیده است. در این مقاله با تمرکز بر وجوه مختلف یادگیری الکترونیکی, فرایند تطبیق آموزش های سنتی به آموزش های شبکه ای به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

لینک کمکی