دانلود فایل جنبشی نوین در آموزش حین شغل در صنعت پتروشیمی؛توسعه نظام آموزش مبتنی بر شایستگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل جنبشی نوین در آموزش حین شغل در صنعت پتروشیمی؛توسعه نظام آموزش مبتنی بر شایستگی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از مباحث عمده مدیریت که به طور چشمگیری به آن پرداخته شده است؛ بهبود عملکرد می باشد. در اغلب اوقات در محیط های کاری, بهبود عملکرد کارکنان نسبت به مواردی همچون بهبود عملکرد سازمان از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. در حالی که بهترین و مهم ترین عاملی که باید در آن بهبود صورت گیرد عامل نیروی انسانی می باشد. بدون شک, مهم ترین راه ایجاد بهبود عملکرد در نیروی انسانی ارائه آموزش های اثربخش می باشد. برای اینکه یک مدیر در یک حوزهی خاص مدیریتی, عملکرد موفقی داشته باشد و شایسته قلمداد شود, می بایست شایستگی های موردنیاز آن حوزه را کسب نماید. طراحی نظام آموزش مبتنی بر شایستگی یا عملکرد نیروی انسانی یکی از نیازهای امروزی سازمان ها محسوب می شود لذا برای این منظور می بایست رویکرد سازمان ها از آموزش های سنتی نیروی انسانی به سمت رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی تغییر یابد یا به عبارت بهتر, به جای تأکید صرف بر آموزش, آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در ابتدا به مبحث نوین شایستگی پرداخته و سپس علل ایجاد نظام ها و استانداردهای شایستگی مبتنی بر عملکرد را تشریح و در ادامه به تشریح طراحی نظام آموزش مبتنی بر شایستگی ویژه صنایع پتروشیمی می پردازد.

لینک کمکی