دانلود فایل چشم انداز آموزش سازمانی در پرورش شایستگی های منابع انسانی سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل چشم انداز آموزش سازمانی در پرورش شایستگی های منابع انسانی سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

آموزش سازمانی از مهمترین و اثربخش ترین فعالیت های سازمانی به شمار می رود . با توجه به حجم , شدت و دامنه تحولات محیطی و توسعه روزافزون فناوری و تاثیر آن درمحیط های سازمانی, آموزش سازمانی و مدیریت آن از جایگاه والایی برخوردار شده است. شواهد و قراین نشان می دهد که کمیت گرایی و مسحور اعداد شدن در قالب تعداد دوره های آموزشی, دیگرکفایت موضوع نمی کند . آموزش بایستی در جهت ارتقای کیفیت حرکت نماید و به استلزامات فردی , گروهی و سازمانی پاسخ دهد. البته آموزش, جایگزینی یا راه حلی برای مشکلات سازمان نیست ,اماعاملی زمینه ساز و تسهیل کننده است و یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور و توسعه هر سازمان بشمار می رود , در نتیجه در مشی گذشته آموزش سازمانی ,با نگاه به آینده , می بایست تجدید نظر شد. اگر در گذشته نگاه به آموزش هزینه محسوببود , امروزه به عنوان سرمایه باید به آن نگاه شود. اگر در گذشته یادگیری مترادف با آموزش بود در حال حاضر با یادگیری از تجربه و یادگیری خود گردان مترادف شده است و نیزبه عنوان یک مسئولیت مشترک , از آن یاد شود . در نتیجه چشم اندازو تحولات گسترده , سیمایی تازه از آموزش سازمانی ترسیم کرده که کاملا متفاوت از گذشته است وحتی در دهه های آینده به مثابه حوزه راهبردی ار رشد فزاینده ای برخوردار خواهد شد . بعلاوه با توجه به شایستگی های منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتزیک , آموزش مستلزم دگرگونی در شکل سنتی خود بوده و چشم اندازهای نوینی ر ا می طلبدکه ظهور کارکنان دانش ورز یا دانشگر نوید دهنده آن در سیمای جدید آموزش سازمانی دهه های آتی است .در این مقاله ضمن تبیین جایگاه منابع انسانی درعرصه تحولات سارمانی و مزیت های رقابتی و ارتباط آن با آموزش ,مفاهیم آموزش سازمانی و مدیریت آن را عنوان نموده است . سپس در ترسیم دورنما و چشم انداز آموزش به اهیمت آموزش سازمانی ,سازمان به منزله مرکز یادگیری , رویکرد آموزش چند مهارتی ,برون سپاری آموزش , عدم تمرکز , افزایش و تنوع , کیفیت و تضمین کیفیت در آموزش سازمانی پرداخته است.

لینک کمکی