دانلود فایل خلاقیت و توان حل‎مساله؛ حلق? گمشد? سیستم آموزش ایران‎

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل خلاقیت و توان حل‎مساله؛ حلق? گمشد? سیستم آموزش ایران‎ :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رشد بی‎وقفه دانش و تکنولوژی در جهان فرامدرن کنونی و گستردگی دامنه این تغییرات, سازمان‌ها را ملزم به سرمایه‎گذاری بلندمدت در تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده است تا با ارایه راهکارهای مناسب در برابر شرایط نامطمئن محیطی و رقبا, به حیات خویش ادامه دهند. خلاقیت و نوآوری, سازمان‎ها را بجای منفعل شدن در برابر محیط پیرامونی به حالتی فعالانه و تعیین‎کننده در خواهد آورد. این سازمان‎ها برای دستیابی به جدیدترین فناوری و منابع قدرت با یکدیگر به رقابت می‎پردازند. مواجهه با رقبا در محیط پرتغییر و نامطمئن مستلزم در اختیار داشتن نیروهای انسانی توانمند می‎باشد و این از وظایف نظام‎های آموزشی است که موفقیت, ایده‎ها, برنامه‎ها, شیوه‎های نوین رقابتی و استفاده درست از آنها را به کارکنان بیاموزند. برای رسیدن به این مهم, اهداف آموزشی یک سازمان باید حامل پیام‎های خلاق باشد. چنین رویکردی به نظام آموزش به عنوان یکی از اجزای اصلی استراتژی سازمان کمک خواهد نمود تا اثرگذاری بر مهارت‎های ذهنی و شیوه‎های یادگیری کارکنان به‎گونه‎ای که منجر به ایجاد تفکر نو و انتقادی برای کشف مجهولات و ارایه راه‎حل گردد نقش مؤثرتری ایفا نماید.نگارنده در این نوشتار سعی خواهد نمود ضمن بررسی ابعاد نظری پدیده خلاقیت, بهترین روش آموزشی را برای احیای استعداد خلاقیت و نوآوری در فراگیران بیان دارد

لینک کمکی