دانلود فایل راهکارهای مقابله باعلل عدم توفیق درتولید علم و توسعه اقتصادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل راهکارهای مقابله باعلل عدم توفیق درتولید علم و توسعه اقتصادی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تدوین مقاله حاضر ارائه راهبردهای آموزشی و پژوهشی کاربردی جهت نهادینه کردن فرهنگ همت مضاعف کار مضاعف در چارچوب الگوی ایرانی- اسلامی می باشد. در این مقاله نشان می دهیم برای رسیدن به تولید علم و به دنبال آن توسعه اقتصادی باید چگونه مشکلات را شناسایی وحل کنیم. این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از نمودار علت و معلول (استخوان ماهی یا ایشی کاوا) و استاندارد بین‌المللی ISO 9001 تدوین شده است. مقاله حاضر تلاش می کند با ترکیبی از روش های بهبود کیفیت ودر نظرگرفتن متون اسلامی مرتبط, راه کارهای اجرایی را برای توسعه اقتصادی با رویکرد اسلامی ارایه نماید. پیشنهاد مشخص این مقاله این است که در جامعه اسلامی ما لازم است به نحو شایسته تفکر بهبود مستمر به همراه فرهنگ همت مضاعف –کار مضاعف در چاچوب الگوی توسعه ایرانی-اسلامی تبلیغ و اجرا شود.

لینک کمکی