دانلود فایل رهایی از آموزش مبتنی بر مونولوگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل رهایی از آموزش مبتنی بر مونولوگ :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

آموزش‏و‏پرورش چیزی جز برقراری ارتباط بین مربی و دانش‏آموز برای پرورش قوای شناختی, عاطفی, اجتماعی و معنوی نیست. با وجود این, در محیط‏های آموزشی بین دانش‏آموز و مربی فاصله‏ای ایجاد شده‏است. آموزش مونولوگ محور در مراکز آموزش, معلم را بر اریکه‏ای از قدرت نشانده‏است که گمان می‏برد تمام هستی و گستره دانش در اختیار اوست و این دانش‏آموز است که باید با احترام به مربی نزدیک شود و همواره فاصله خود را با وی رعایت کند. آموزش‏و‏پرورش مبتنی بر مونولوگ, فاقد یک رابطه انسانی و شناختی لازم است و در آن حضور دانش‏آموز به‏عنوان یک وجود مستقل پذیرفته و تایید نمی‏شود. برای رهایی از چنین آموزشی, راهبردهای یاددهی – یادگیری در کلاس درس لازم است به سوی آموزش مبتنی بر دیالوگ سوق داده شود. در آموزش مبتنی‏بر‏ دیالوگ مربی تنها به‏عنوان یک مشارکت‏‏کننده فعال شناخته می‏شود و هیچ‏گونه سلسله مراتبی بین مربی و دانش‏آموزان وجود ندارد. فرایند یادگیری دیالوژیکی مبتنی بر یک رابطه آزاد است و مشارکت‏کنندگان به‏نیکویی به سخنان یکدیگر گوش فرا‏می‏دهند. هیچ‏کس دیدگاه خود را بر دیگری تحمیل نمی‏کند و مشارکت‏کنندگان از پیش‏داوری نسبت به‏یکدیگر پرهیز می‏کنند. در این مقاله نخست به اختصار به معنا و مفهوم مونولوگ اشاره می‏شود. آنگاه به بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‏های آموزش مبتنی بر مونولوگ پراخته می‏شود. سپس با تبیین و تفهیم آموزش مبتنی بر دیالوگ, راهکار برون رفت از آموزش مبتنی بر مونولوگ مورد نقد و ارزیابی قرار می‏گیرد. در نهایت شیوه‏های کاربست آموزش مبتنی بر دیالوگ در کلاس درس به تفصیل شرح داده می‏شود

لینک کمکی