دانلود فایل سازمان های یادگیرنده ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ها: رویکردی مبتنی بر آموزش و پژوهش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل سازمان های یادگیرنده ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ها: رویکردی مبتنی بر آموزش و پژوهش :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سرعت روزافزون رشد و نوآوری در تمامی زمینه های علمی و فنی و تاثیرات آنها بر تمام فرایندهای سازمانی,همچنین تسلط شرایط رقابتی بر محیط متغیر کسب و کار, فرایند یادگیری در سازمان را به اساسی ترین عامل حفظ مزیت رقابتی سازمان ها در قرن حاضر بدل کرده است,تا جایی که عدم توجه به فرایند یادگیری در سازمان ها و چشم پوشی از مزیت های آن ,چالش های متعدد در سایه آینده ای مبهم را پیش روی آنها قرار می دهد.البته اگرچه یادگیری برای سازمان ها و اعضای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود,ولی این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن که به مراتب پراهمیت تر و ضروری تر است, ایجاد زمینه و بستر یادگیری است که تنها در سازمان های یادگیرنده که بر رویکردی مبتنی بر آموزش و پژوهش بنا شده اند نمایان می شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم سازمان یادگیرنده و مفاهیم مرتبط با آن, ضرورت آن برای سازمان های امروزی برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط متغیر, ویژگی آموزش و پژوهش در این سازمان ها و همچنین وظایف و کارکردهای مدیران آموزش در سازمان های یادگیرنده را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد

لینک کمکی